ติดผนัง  eXcellence FUTA ASMA18FUTA

Hydraulic unit and Outdoor unit

R410A 10 Years Warranty RANK : 5
คอยล์เย็น :
ASMA18FUTA
คอยล์ร้อน :
AOMA18FUTA
ดาวน์โหลด :
แค็ตตาล็อก

คุณสมบัติ

  • Powerful airflow
  • 6 speed control
  • High energy saving
  • Wide operation range

ไอคอนคุณลักษณะ

Powerful mode: The air conditioner operates at the maximum airflow level and compressor speed to cool or warm the room quickly. Auto changeover: The unit automatically switches between heating and cooling operations based on the set temperature and room temperature. Automatic double swings: Activates complex swing action of the louver in both horizontal and vertical directions. Automatic fan speed: Microprocessor automatically adjusts the fan speed and airflow according to changes in room temperature. Auto restart: The unit automatically restarts in the previous operation mode when power returns after an outage. Sleep timer: Gradually changes the room temperature to maintain a comfortable sleeping environment. Program timer: Sets the time for 1 of the following 4 options: On, Off, from On to Off, and from Off to On

กำลังการทำงาน

การทำความเย็น  5.49 kW

RANK : 5


ข้อมูลจำเพาะ

แหล่งจ่ายไฟฟ้า เฟส เฟสเดียว
แรงดันไฟฟ้า 220 V
ความถี่ 50 Hz
กำลังการทำงาน การทำความเย็น 18,745 BTU/h
การทำความเย็น 5.49 kW
กำลังไฟขาเข้า การทำความเย็น 1.53 kW
EER การทำความเย็น 3.53 W/W
SEER การทำความเย็น 12.99 W/W
กระแสไฟขณะทำงาน การทำความเย็น 6.9 A
การขจัดความชื้น 1.0 I/h
ระดับแรงดันของเสียง*2 ภายในอาคาร (การทำความเย็น) สูงพิเศษ 47 dB(A)
สูง 44 dB(A)
ปานกลาง 41 dB(A)
ต่ำ 38 dB(A)
เงียบ 34 dB(A)
ภายนอกอาคาร 53 dB(A)
อัตราการไหลของอากาศ ภายในอาคาร สูง 1,250 m3/h
ภายนอกอาคาร สูง 3,320 m3/h
ขนาดสุทธิ
ภายในอาคาร
ความสูง 340 mm
ความกว้าง 1,150 mm
ความลึก 280 mm
ขนาดสุทธิ
ภายนอกอาคาร
ความสูง 650 mm
ความกว้าง 830 mm
ความลึก 320 mm
น้ำหนักสุทธิ ภายในอาคาร 16.0 kg
ภายนอกอาคาร 47.0 kg
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ ของเหลว 6.35 mm
ก๊าซ 15.88 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง ภายในอาคาร 13.8 mm
ภายนอกอาคาร 15.8 ถึง 16.7 mm
มากที่สุด ความยาวท่อ (พรีชาร์จ) 20 (7.5) m
มากที่สุด ความแตกต่างของความสูง 8 m
ช่วงการทำงาน การทำความเย็น 21 ถึง 46 °C DB
น้ำยาทำความเย็น ชนิด R410A
เลื่อน

ขนาด

คอยล์เย็น : ASMA18FUTA

คอยล์เย็น