บริการและการสนับสนุนดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ในหน้าต่อไปนี้ คุณสามารถขอรับเอกสารต่างๆ ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร อังกฤษ (FUJITSU GENERAL Global Site)

ประเภทเอกสาร

  • คู่มือการใช้งาน
  • คู่มือการติดตั้ง
  • การรับรอง EU (RoHS / MD / LVD / EMC / PED)